No2742女神糯美子Mini粉色衬衫配黑色蕾丝袜秀豪乳翘臀完美诱惑写真37P糯美子秀人网

No2742女神糯美子Mini粉色衬衫配黑色蕾丝袜秀豪乳翘臀完美诱惑写真37P糯美子秀人网

滑石、石膏能发在里火闭无汗,不能发在表无汗。假使寒邪入里,则外必无热,当见吐痢厥逆等证,而正属少阴四逆汤证也。

 面色反有热色者,未欲解也,以其不能小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。今以少阳症兼见太阳,故用此方。

如其初病便厥,但寒无热,此则直中阴经之寒证也,急宜四逆辈以温之。今合泻心汤则气血兼清,且木通、川连同用,引心火下通小便;生地、川连同用,凉心血而心火自清。

家秘加干葛,兼治阳明大肠;加木通佐其分利。 不论日数,但头痛足冷,恶寒发热,脉浮大,有太阳症,用羌活败毒散。

伤寒哕而腹满,视其前后,知何部不利,利之则愈。第一言经水适来,七八日热除身凉,胸胁下满,如结胸状,言浑似太阳误下,身不发热,表邪乘虚入里,结胸症。

若热邪内陷阳明大肠下部,则不得谓之结胸而为阳明腹痛下症,不用陷胸而用承气汤下之矣。未汗下者,表症胸满,吐法不中用也。

Leave a Reply